[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [Home]
ผู้ใช้งาน 22 ท่าน ผู้เข้าชม 104108  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวพ่อเมืองเชียงราย...
     นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมทีมบริหาร ข้าราชการ บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวพ่อเมืองพะเยา...
     นายเลิศศักดิ์ พรหมประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมทีมบริหาร ข้าราชการ บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมพิธีรดน้ำด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 เข้าขอพรพระเถระชั้นผู้ใหญ่...
     นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมทีมบริหาร ข้าราชการ บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าขอพรพระเถระชั้นผู......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 สักการะศาลพระภูมิ...
     นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมทีมบริหาร ข้าราชการ บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ประกอบพิธีกราบไหว้สัก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย...
     นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย, นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ศึกษาธิการภาค 16, นายคำจันทร์ รัตนอุปการ รองศึกษาธิการภาค 16 แ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 ร่วมต้อนรับท่านศึกษาธิการภาค 16...
     นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ศึกษาธิการภาค 16 เข้าปฎิบัติหน้าที่ตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 16 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 โดยมีนายคำจันทร์ รัตนอุปการ รองศึกษาธิการภาค 16 พร้อมทีมบริหาร ข้าราช......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : “หมู่บ้านรักษาศีล 5”...
     นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพม.9...
     นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : กิจกรรมดูงานสำนักงานเขตสุจริต…
     นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมคณะทีมบริหาร ข้าราชการ บุคลากร ลูกจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าศึกษาด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์…
     นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมคณะข้าราชการ บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 จัดประชุมเขตสุจริต…
     นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “ป้องกันการทุจริต” ภา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ประชุมระบบ VDO. Conference…
     นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายประจญ ปรัชญ์สกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมการขับเคลื่อนการปฏิรูป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : แสดงความยินดีกับรองพิษณุ พินิจ...
     นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมทีมบริหาร ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ข้าราชการ บุคลากร เจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้บริหารโรงเรียน....
     นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : งานวันข้าราชการพลเรือน....
     นายเลิศศักดิ์ พรหมประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมคณะข้าราชการ บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 25/63 ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 >>

[เข้าสู่ระบบ]สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ 0-5360-1451 โทรสาร 0-5360-1450 secondary36@obec.go.th

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36