[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [Home]
ผู้ใช้งาน 22 ท่าน ผู้เข้าชม 117412  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : โครงการพัฒนาศักยภาพ รอง ผอ.รร.เชียงราย...
     วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพรองผู้อำนวยการโรง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การขับเคลื่อนนโยบายการศึกษา...
     นายประเสริฐ บุญเรือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ การประชุมสัมมนา “ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคสู่ก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : โครงการติวเข้ม เติมเต็มความรู้สัญจร ปี 2559
     นายอเนก รัตนปิยะภากรณ์ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมโครงการติวเข้ม เติมเต็มความรู้สัญจร ปี 2559 ความร่วมมือระหว่าง สพฐ. แ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : กิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัดเชียงราย...
     นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม “สิงหาคม เดือนแห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ตามแนวพระราชดำริของส......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : กิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัดพะเยา...
     นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม “สิงหาคม เดือนแห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ตามแนวพระราชดำริของส......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : รมต.ประจำสำนักนายกฯ เข้าพื้นที่พะเยา...
     วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กล่าวต้อนรับ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในโอกา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 ร่วมโครงการปลูกป่ารักษาธรรม...
     นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นำคณะข้าราชการ บุคลากร สำนั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560
     วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2559 นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ เป็นประธานเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติกา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 ร่วมกิจกรรมประชารัฐร่วมใจปลูกป่า
     วันที่ 25 สิงหาคม 2559 นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ มอบหมายให้ นายไมตรี วงค์เมือง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยข้าราชการ บุคล......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 จัดประชุมทำข้อมูลแผนอัตรากำลัง..
     วันที่ 24 สิงหาคม 2559 นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานเปิดการประชุมจัดทำข้อมูลแผนอัตรากำลังในสถานศึกษา 10 ปี โดยมีรองผู้อำนว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 รับการประเมินผลการบริหารจัดการ....
     ดร.ชูชาติ ทรัพย์มาก ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สพฐ. พร้อมคณะ ประกอบด้วยนางสาวอริศรา ตระกูลวารีสุข นักวิชาการศึกษา สพฐ. น.ส.เพ็ญพิมล เพ็ชรดี นักวิชาการศึกษา สพฐ. เข้าติดตามและประเมินผลการบร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : โครงการฝึกทบทวนกระบวนการทางลูกเสือ...
     วันที่ 20 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ดร.ประไพพร อุทธิยา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม "โครงการฝึกทบทวนกระบวนการทางลูกเสือ และ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : โครงการการจัดการเรียนรู้ K.M.
     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จัดประชุมโครงการ การจัดการเรียนรู้ K.M. (Knowledge Management) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนใฝ่รู้ มีความคิดเชิงระบบสามารถเรียนรู้ก้าวทันการเปลี่ยน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : โครงการ “ค่าย ASEAN Youth Junior at school”
     นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด โครงการ “ค่าย ASEAN Youth Junior at school” ของศูนย์อาเซียนศึกษากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ...
     ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ บุคลากรในสังกัด และพี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงรายทุกหมู่เหล่า ร่วมกันป......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 25/70 ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 >>

[เข้าสู่ระบบ]สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ 0-5360-1451 โทรสาร 0-5360-1450 secondary36@obec.go.th

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36