[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [Home]
ผู้ใช้งาน 6 ท่าน ผู้เข้าชม 117396  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 เยี่ยมโรงเรียนขุนควร...
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ ติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-net) รับฟังสภาพปัญหาและความต้องการของโรงเรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 เข้าให้กำลังใจเด็กเวียงชัย....
     วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 07.30 น. นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจคณะครู-บุคลากร นักเรียนโรงเรียนเวียงชัยวิทยาค......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : Giving Day 6th…
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมงาน Giving Day 6th วันแห่งการให้ ปีที่ 6 (ให้ธรรม ให้ทุน ให้ทาน) โดยท่าน ว.วชิรเมธี ได้แจกทุนการศึกษาให้กับเด็กนั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : เปิดบ้านวิชาการเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม...
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงาน “เปิดบ้านวิชาการศาตร์พระราชา ภูมิปัญญาชาวบ้าน ผสานศาตร์สากล” โดยมีนาย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 พบปะนักเรียนเตรียมอุดมฯ
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าพบปะ เยี่ยมเยือน ให้กำลังใจ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ซึ่ง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : รับข้อสอบ O-Net ม.3 ปี 2560
     นางบุษกร เชื้อสีดา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ควบคุมการรับข้อสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : อบรมเตรียมความพร้อมบุคลากร...
     วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ หลักสูตร “เตรียมความพร้อมบุค......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : กีฬา "ครูเชียงรายเกมส์" ครั้งที่ 10
     นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา "ครูเชียงรายเกมส์" ครั้งที่ 10 โดยมีนายสมบัติ จักรสมศักดิ์ ประธานสหพั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : VDO. Conference สร้างความเข้าใจ…..
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้นางบุษกร เชื้อสีดา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.36 ร่วมประชุมกั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 ร่วมประชุมจัดทำข้อเสนอการตั้ง สพท.
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำข้อเสนอการตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (เพิ่มเติม) โดยมีวัตถุประสง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ประชุมวิทยฐานะแนวใหม่ เชียงราย
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36, นายศาสตรา วงศ์จุมปู ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 ร่วมการประเมินโรงเรียนพระราชทาน
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้เกียรติร่วมการประเมินโรงเรียนพระราชทานโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เพื่อเป็นการให้กำลังใจผู้บริหา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การจัดสอบ O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานระดับศูนย์สอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NE......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ประชุมวิทยฐานะแนวใหม่ พะเยา
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดำเนินการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว.21/2560) ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : เลขาธิการ กพฐ. ติดตามระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต...
     ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบนโยบายและติดตามการจัดทำระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และติดตามการจัดที่พักนอนให้กับนักเรียนพักนอนซึ่......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/70 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ]สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ 0-5360-1451 โทรสาร 0-5360-1450 secondary36@obec.go.th

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36