[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [Home]
ผู้ใช้งาน 13 ท่าน ผู้เข้าชม 117403  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู นักเรียน เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : Open House เฉลิมพระเกียรติฯ
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงาน “Open house 2018 20 ปี ศรีนครินทร์พะเยา” โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : 16 มกรา “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา”
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.36 ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 62 วันที่ 16 มกราคม 2561 “เฉลิมรัชสมัย ค......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา....
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้เกียรติร่วมงานวันครู ปี 2561 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม และโรงเรียนจุนวิทยาคม โดยมีพิธีบูรพาจารย์ และ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 ร่วมงาน “วันเกียรติยศครูสามัญ”
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลครูเกียรติยศและรางวัลดีเด่นด้านต่างๆ ประจำปีการศึกษา2560 ให้กับผู้บริหาร ข......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ชุมชนคุณธรรม สานสัมพันธ์กล้าแผ่นดิน สืบสานศิลป์ 4 ภาค...
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมงานค่ายกล้านำ รุ่นที่ 38 งานรวมพลังกล้าแผ่นดิน ก้าวสู่ปีที่ 13 ชุมชนคุณธรรม สานสัมพันธ์กล้าแผ่นดิน สืบ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ประชุมคณะทำงานเสนอการตั้ง สพท.
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำข้อเสนอการตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (เพิ่มเติม) โดยการบริหารจัด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 ร่วมพิธีเปิดอาคารเรียน “พระยอดเชียงราย”
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ อาคาร 6 (พระยอดเชียงราย) โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ และร่วมพิ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : PLC : Coaching for Bench to Best School…
     วันที่ 8 มกราคม 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมบรรยายพิเศษ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้ร่วมก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ.2561
     วันที่ 7 มกราคม 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ตรวจสนามสอบการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ.2561 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ส......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : โครงการการพัฒนาสถานศึกษาอย่างมียุทธศาสตร์
     วันที่ 6 มกราคม 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการการพัฒนาสถานศึกษาอย่างมียุทธศาสตร์ ของผู้บริหาร/ครูและบุ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ประชาสัมพันธ์ (Roadshow)
     วันที่ 6 มกราคม 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ประชาสัมพั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 จัดพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมด้วยทีมบริหารจัดพัฒนาบุคลากร ข้าราชการ พนักงานอัตราจ้าง ที่ปฏิบัติงานบนสำนักงานเขตพื้นที่การศึก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคารเรียน
     วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม ดูสภาพอาคารเรียนที่มีการก่อสร้างภายหลัง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การประชุมวิทยฐานะแนวใหม่...
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36, ดร.ประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมผู้บริหารโรงเรียนในส......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/70 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ]สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ 0-5360-1451 โทรสาร 0-5360-1450 secondary36@obec.go.th

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36