[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [Home]
ผู้ใช้งาน 24 ท่าน ผู้เข้าชม 109082  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 ร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา...
     ดร.ศิริพันธ์. ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้คณะข้าราชการ บุคลากร สพม.36 (กลุ่มที่ 5) โดยมีนายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมกา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ประชุมทีมบริหาร สพม.36...
     ดร.ศิริพันธ์. ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานการประชุมทีมบริหาร สพม.36 มอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ประชุมการจัดทำข้อมูลประเมินส่วนราชการ...
     ดร.ศิริพันธ์. ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 ปฐมนิเทศผู้สอบแข่งขันได้...
     ดร.ศิริพันธ์. ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พบปะปฐมนิเทศ ผู้ที่สอบแข่งขันได้ของ กศจ.เชียงราย ที่เลือกบรรจุและแต่งตั้งในโรงเรียนสังกัดสำนักงาน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ปี 2560...
     ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพร้อมบรรยายพิเศษการอบรม “หลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ค่ายฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานเปิดค่ายฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง (SS.ATC.) ข้าราชการครูโรงเรีย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 สอบสัมภาษณ์ ครูผู้ช่วย...
     ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานการสอบสัมภาษณ์ผู้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการค......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : รองเลขาธิการ กพฐ. ตรวจสนามสอบบรรจุครูผู้ช่วย...
     นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกับผู้เข้าสอบแข่งขัน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : คณะสพม.36 เข้าขอพรปีใหม่รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย...
     ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมทีมบริหาร คณะข้าราชการ พนักงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าขอพรปี๋ใหม่เมือ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : คณะสพม.36 เข้าคารวะพระเถระชั้นผู้ใหญ่...
     ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมทีมบริหาร คณะข้าราชการ พนักงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าคารวะขอพรจากพระ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 ประชุมเตรียมความพร้อมสอบบรรจุครูผู้ช่วย...
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้า......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่...
     ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ชั้นสูง (SS.A.T.C.) ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 จัดงานรดน้ำดำหัวป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง...
     ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมทีมบริหาร ข้าราชการ บุคลากร พนักงานอัตราจ้าง ที่ปฏิบัติงานบนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สามัคคี 2 เปิดแถลงข่าวโรงเรียนกีฬา...
     ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 , นายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 , คุณจิรพัทธ์. สกุลนาทอง ประธานคณะกรรม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : โครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ...
     นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมคณะกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/65 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ]สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ 0-5360-1451 โทรสาร 0-5360-1450 secondary36@obec.go.th

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36