[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [Home]
ผู้ใช้งาน 9 ท่าน ผู้เข้าชม 117399  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 จัดพัฒนาความเข้มแข็งแนะแนวในสถานศึกษา...
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ การประชุม โครงการพัฒนาความเข้มแข็งการดำเนินงานแนะแ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.22 เข้าศึกษาดูงาน สพม.36...
     นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (นครพนม – มุกดาหาร) นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ครู : ผู้สร้างรากฐานประเทศ...
     นายณรงศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดพร้อมมอบโล่รางวัลให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ในงานเกษียณอายุราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดพะเยา...
     นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดพะเยา “รัฐราษฎร์ร่วมใจ ศิลปะไทยล้ำค่า เด็กเหนือพัฒนา ก้าวสู่สา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การประชุมผู้อำนวยการกลุ่มแผนฯ ทั่วประเทศ...
     ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนของสำนักงานเขตพื้นที่ก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 จัดแข่งขันเทคนิคการคิดเลขเร็ว...
     ประจักษ์ สีหราช รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยนางสาวนิภาพร หาญพิพัฒน์ ศึกษานิ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.37 เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมคณะ สพม.36 ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การแข่งขันกีฬา จุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย...
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ครั้งที่ 23 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย โดยมีน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC. สพม.36...
     นายสรยุทธิ์ สืบแสงอินทร์ และ นายไพฑูรย์ จารุสาร คณะกรรมการติดตาม PLC. จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าติดตามผลการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC. (Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : โครงการผู้บริหารสดใส ใส่ใจสุขภาพ...
     สพม.36 ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์เพื่อสุภาพและมูลนิธิLISI,คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาล รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย และโรงเรียนเฉลิมพระเกีย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพฐ.ติดตามนโยบายและยุทธศาสตร์ สพม.36
     นางวาทินี ธีระตระกูล อดีตที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นางสาวสุรีรัตน์ ตั่งยะฤทธิ์ สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน, น......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพป.เชียงราย เขต 2 เข้าศึกษาดูงานด้านต่างๆ...
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมคณะบุคลากร สพม.36 ร่วมให้การต้อนรับคณะบุคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 จัดประกวดโครงงานคุณธรรม...
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานเปิดการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีนายเรืองชัย ตามรภา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ประชุมคณะทำงานศูนย์แนะแนว....
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์แนะแนวประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 จัดอบรมกระบวนการ Active Learning…
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาความรู้เศรษฐศา......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/70 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ]สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ 0-5360-1451 โทรสาร 0-5360-1450 secondary36@obec.go.th

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36