[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [Home]
ผู้ใช้งาน 15 ท่าน ผู้เข้าชม 117405  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผู้ตรวจกระทรวง ศธ. ติดตามโครงการฯ เชียงราย
     นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ภาค 16 เดินทางมาตรวจติดตามโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตาม และสนับสนุนการตรวจราชการระดับจังหวัด ประจำปีงบปร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : พิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์...
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ข้าราชการ บุคลากร กลุ่มที่ 1. นำคณะโดยนางชมพูนุช เดชปัญญา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : The Tenth Northern Region EP/MEP Open House 2017…
     นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงาน The Tenth Northern Region EP/MEP Open House 2017 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนไทยมี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การประชุมพัฒนา มาตรฐานมัธยมไทย 4.0
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์, ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เข......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 แสดงความยินดีกับนักวิชาการคอมฯ..
     นางสาวอรัญญา แยงเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นำคณะข้าราชการ บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ไปส่งพร้อมร่วมแสดงความยินดีกับ นายมนตรี นันไชย นักวิชากา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : 12 สิงหาคม 2560 วันแม่แห่งชาติ
     วันที่ 12 สิงหาคม 2560 ดร.ประจักษ์ สีหราช รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ข้าราชการ บุคลากร กลุ่มที่ 5 สพม.36 นำคณะโดยนายเรืองชัย ตามรภาค ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพฐ.สัญจร ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฎบัติ...
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหาร สพม.36 และครูนักเรียน โรงเรียนเชียงของวิทยาคม นำเสนอผลงาน การจั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : หนึ่งใจ...ติวให้น้อง จังหวัดเชียงราย...
     นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมโครงการ หนึ่งใจติวให้น้อง จังหวัดเชียงราย Osotspa Road to University 2017 โดยมีนายวรพงษ์ รวิรัฐ ผู้อำนวย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : อบรมเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์
     ดร.ประจักษ์. สีหราช รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ พร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : เลขาธิการ กพฐ.เข้าพื้นที่เชียงราย
     นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักต่างๆ ใน สพฐ. เข้าตรวจรา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2560
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2560 โดยก่อนวาระการประชุมได้มีการมอบโล่ร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การประชุมกลุ่มสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคณะกร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : เงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
     วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 นายนิทัศน์ สิทธิยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม นำเงินที่รวบรวมได้จากน้ำใจครู นักเรียน โรงเรียนเชียงของวิทยาคม มาร่วมบริจาคสมทบช่วยเหลือผู้ที่ป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : คณะ สพม.36 เฝ้ารับเสด็จฯ...
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ข้าราชการ บุคลากร กลุ่มที่ 4. นำคณะโดยนางสาวอรัญญา แยงเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มนโ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ประชุมการใช้คู่มือติดตามและประเมินผล...
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจ การใช้คู่มือติดตามและประเมินผลก......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/70 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ]สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ 0-5360-1451 โทรสาร 0-5360-1450 secondary36@obec.go.th

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36