คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560
สพม.36 เรียกบรรจุครูผู้ช่วยนักศึกษาทุน สควค.
ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้กลุ่มบริหารงานบุคคล รับรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (สควค.) บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 (บรรจุชุดที่ 3) จังหวัดพะเยา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
อ่านข่าวต่อ....

คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560
OEC Forum, Bangkok...
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับบริติช เคานซิล, องค์การยูนิเซฟ, องค์การ AET (สหราชอาณาจักร) และคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชิญ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานและกล่าวสุนทรพจน์ เรื่อง "Inclusive Education in Thailand : Policy to Practice" และร่วมให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตประเทศสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย บุคลากรทางการศึกษา คณาจารย์ และนักวิชากา
อ่านข่าวต่อ....