คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 67...
นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมพิธีเปิด “งานนิทรรศการมหกรรมการศึกษา...เปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอนาคต” ในภาคเช้า ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยาน และร่วมพิธีเปิด “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร” ในภาคบ่
อ่านข่าวต่อ....

คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560
การแข่งขันกีฬา “ภูอานม้า...เกมส์”...
นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 24 “ภูอานม้า...เกมส์” โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน โรงเรียนในสังกัดจังหวัดพะเยาเข้าร่วมพิธี และร่วมกันแข่งขันกีฬา ในวันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนจุนวิทยาคม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา...(สามารถ ลาดสา/ภาพ)
อ่านข่าวต่อ....