คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560
สพม.36 ร่วมแสดงความยินดีกับรองศึกษาธิการจังหวัดแพร่
ดร.ประจักษ์ สีหราช รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการ บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ประไพพร อุทธิยา โอกาสเดินทางไปรับตำแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ตามคำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 22/2560 เรื่อง การมอบหมายข้าราชกา
อ่านข่าวต่อ....

คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560
การประชุมทำแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา...
ดร.ประจักษ์ สีหราช รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ การประชุมปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ได้รับทราบแนวทางการดำเนินการจากการถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่ดี ด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้วยการบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษาต่อไป ในวันพุธที่ 21 ม
อ่านข่าวต่อ....