ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 2 ท่าน ผู้เข้าชม 312380  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เข้ารับฟังการประชุมทางไกล(Conference)

     ครูและนักเรียนแกนนำห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เข้ารับฟังการประชุมทางไกล(Conference) เพื่อมอบนโยบายการรณรงค์การจัดการขยะในสถานศึกษา ในวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : ค่ายพักแรมกิจกรรมลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

     ค่ายพักแรมกิจกรรมลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือบ้านกลางเขาแคมป์แอนด์รีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : มอบเกียรติบัตรโครงการรักการอ่าน

     วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ว่าที่ร้อยโทขจรศักดิ์ เจริญฤทธิ์วัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ได้กรุณามอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่สะสมคะแนนบันทึกรักการอ่านครบ 40 เล่ม จำนวน 13 ค......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
หัวข้อข่าว : ผู้อำนวยการสมชาย ทองสุทธิ์ กล่าวต้อนรับคณะครูผู้ช่วยทีี่ได้รับบรรจุเข้ารับราชการ

     ผู้อำนวยการสมชาย ทองสุทธิ์ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเชต ๖ ให้การต้อนรับคณะครูผู้ช่วยผู้ได้รับกาารเรียกบรรจุเข้ารับราชการ ที่มารายงานตัว ณ ห้องโสตทัศนศึกษ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
หัวข้อข่าว : หาดอมราฯ ต้อนรับครูบรรจุใหม่่ ๓ ทาน

     ผู้อำนววยการสมชาย ทองสุทธิ์ มอบช่อดอกไม้และกล่าาวต้อนรับครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ ๓ ท่าน เข้าสู่รั้วน้ำเเงิน-ชมพู......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ศูนย์บางเตย โดยอาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

     วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2561 มีคณะอาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เข้าแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ศูนย์บางเตย มีการแนะแนว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดฉะเชิงเทรา

     ดร.วีระชัย ตนานนท์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ และคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 โดยมี นายระพี ผ่องบุพกิจ ผ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและจุลชีววิทยาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

     ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและจุลชีววิทยาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 7-9 ธันวาคม 2561 เป็นค่ายที่อบรมให้ความรู้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจโดยการฝึกปฎิ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : การมอบรางวัลประจำวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     การมอบรางวัลประจำวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม รางวัลคนดีศรีพูลเจริญ เกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 86 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : กิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก”

     วันที่ 9 ธันวาคม 2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ร่วมรอรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจักรยาน นำผู้เข้าร่วมกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” ณ บริเวณตลาดอำเภอเมืองพระประแดง ใน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเทศน์มหาชาติ

     วันที่ 4 ธันวาคม 2561 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี จัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ณ หอประชุมชณิกา เทศดนตรี ทั้งนี้เพ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาการศึกษา MOU

     โรงเรียนวิสุทธิกษัตรีได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาการศึกษา MOU ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาต่อเนื่องระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจ ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

     โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2561 จัดกิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจ ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : ตรวจการจัดระบบสุขาภิบาลร้านค้าที่จำหน่วยอาหาร ภายในโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

     วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราตรวจการจัดระบบสุขาภิบาลร้านค้าที่จำหน่วยอาหาร ภายในโรงเรียน โดยมีนางสาวอุสาห์ พงษ์ศิริ เป็นผู้ประสานงานและดูแลการตรวจร่วมกับนักเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จัดการแข่งขันการแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทางภูมิศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

     การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทางภูมิศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/93 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ
เมือง ฉะเชิงเทรา

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36