ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 220888  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : พิธีเปิดธนาคารโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี

     เช้าวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรีได้มีการทำพิธีเปิดธนาคารโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ซึ่งได้รับความร่วมมือจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) เพื่อเป็นการปลู......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : Ratchaphruek Home Sweet Home Party 46 ปี ราตรี เขียว-ขาว วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     Ratchaphruek Home Sweet Home Party 46 ปี ราตรี เขียว-ขาว วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎฺ์จัดการแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เบญจมฯ ฟิสิกส์สัประยุทธ์ รอบชิงชนะเลิศ

     ในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัดการแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เบญจมฯ ฟิสิกส์สัประยุทธ์ รอบชิงชนะเลิศ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษาเพ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎฺิ์รับเงินจากนายทวี ไพชยนต์วิจิตร์ ศิษย์เก่าเบญจมฯรุ่นที่ 82

     ในวันที่ 6 ธันวาคม 2560 นายทวี ไพชยนต์วิจิตร์ ศิษย์เก่าเบญจมฯรุ่นที่ 82 มอบเงินให้โรงเรียนเพื่อสร้างห้องเรียนอัจฉริยะและแอสฟัลติกคอนกรีตถนนหน้าเสาธงโรงเรียน เพื่อก่อให้เกิดประโย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

     คณะผู้บริหารและคณะครูร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่ง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลแด่ รัชกาลที่ 9

     วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 นายไพรัตน์ ก้อนทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม พร้อมรองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ได้ร่วมพิธีทำบุ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนดัดดรุณี
หัวข้อข่าว : โรงเรีียนดัดดรุณีจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนดัดดรุณี

     โรงเรีียนดัดดรุณีจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนดัดดรุณี โดยครูและผู้บริหารร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ระยะยาวเพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงก้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนดัดดรุณี
หัวข้อข่าว : โรงเรีียนดัดดรุณีจัดกิจกรรม "Building Skills for English Debate Workshop"

     โรงเรีียนดัดดรุณีจัดกิจกรรม "Building Skills for English Debate Workshop" โดยมีโรงเรียนเครือข่ายห้องเรียน EP/MEP ภาคกลางและภาคตะวันออก Zone C ส่งนักเรียนเข้าร่วมการอบรมเพื่อ พัฒนาทักษะการโต้วาทีภาษาอังกฤษให......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนดัดดรุณี
หัวข้อข่าว : โรงเรียนดัดดรุณีร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต

     โรงเรียนดัดดรุณีร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต โดยการนี้มีครู นักเรียน และผู้บริหารร่วมกันบริจาคโลหิต ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนดัดดรุณี
หัวข้อข่าว : โรงเรียนดัดดรุณีจัดค่ายบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

     โรงเรียนดัดดรุณีจัดค่ายบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันทีี่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนดัดดรุณี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

     รองผู้อำนวยการกนกพร ดวงยิหวา รองผู้อำนวยการรักษาการณ์ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และจุลชีววิทยาพื้นฐาน ครั้งที่ 5

     กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและจุลชีววิทยาพื้นฐาน ครั้งที่ 5 ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2560 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ร่วมกิจกรรม แปดริ้วร่วมใจ ก้าวให้ถึงอย่างพอเพียง

     ในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ร่วมกิจกรรม แปดริ้วร่วมใจ ก้าวให้ถึงอย่างพอเพียง ร่วมวิ่งไปกับ เชษฐ สไมล์บัฟ , นายกกัอย กลยุทธ ฉายแสง ,นายกไก่ กิตต......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎฺ์ร่วมการประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ

     โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎฺ์เข้าร่วมการประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศดีเยี่ยม 12 โรงเรียนทั่วประเทศ ณ สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในวั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....พุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมโครงการ "ก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ" จังหวัดสมุทรปราการ

      โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ ร่วมกับโรงเรียนต่างๆในจังหวัดสมุทรปราการ และหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันจัดกิจกรรม "ก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ&qu......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/61 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ
เมือง ฉะเชิงเทรา

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36