ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 2 ท่าน ผู้เข้าชม 214489  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จัดการการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 1 วิชาฟิสิกส์

     การอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 1 วิชาฟิสิกส์ ระหว่างวันที่ 7-22 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จัดการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาดาราศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

     การอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาดาราศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 7-15 และ 20 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์ดาราศาสตร์ โอลิมปิก โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จัดโครงการทำดีเพื่อพ่อ กิจกรรม "ค่ายเบญจมฯ อาสาพัฒนาโรงเรียน(เฉพาะกิจ)"

     โครงการทำดีเพื่อพ่อ กิจกรรม "ค่ายเบญจมฯ อาสาพัฒนาโรงเรียน(เฉพาะกิจ)" ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ศูนย์บางเตย ระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคม 2560 โดย ดร.วีระชัย ตนานนท์ชัย เป็นประธานในพิธ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ครั้งที่1/2560

     การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ครั้งที่1/2560 ในวันเสาร์ ที่ 7 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จัดการอบรมโครงการสร้างเสริมศักยภาพครูรุ่นใหม่ในบ้านเบญจมฯ

     การอบรมโครงการสร้างเสริมศักยภาพครูรุ่นใหม่ในบ้านเบญจมฯ ในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : ผู้บริหารและตัวแทนครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ร่วมต้อนรับผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11

     ในวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ดร.วีระชัย ตนานนท์ชัย ผู้อำนวยการ นายอดินันท์ เดชพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการและฝ่ายบริหารงบประมาณ พร้อมตัวแทนครู ร่วมต้อนรับ พลตรี ทรงวิทย์ หนุนภักด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ
หัวข้อข่าว : ร้อยรักถักสายใย น้อมดวงใจมุทิตา

     เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ได้จัดงาน "ร้อยรักถักสายใย น้อมดวงใจมุทิตา " ขึ้น ณ หอประชุมสวนกุหลาบรวมใจ โดยจ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : กษิณานุสรณ์

     โรงเรียนวิสุทธิกษัตรีจัดพิธีมุทิตาจิตให้กับผู้อำนวยการ คณะครู-อาจารย์และ พนักงานที่จะเกษียณอายุราชการ ณ หอประชุมโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ณ วันที่ 28 กันยายน 2560 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
หัวข้อข่าว : การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

     วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อชี้แจงการดำเนินงานต่างๆ ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นให้เครือข่ายผู้ปกครอง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
หัวข้อข่าว : การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

     วันที่ 27 กันยายน 2560 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อติดตามการดำเนินงานต่างๆ พร้อมทั้งเยี่ยมชมและตรวจดูความเรียบร้อยอาคารเร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ร่วมโครงการ รด.จิตสีขาว หลักสูตรยุทธสาสมาธิเบื้องต้น นศท.ชั้นปีที่ ๑-๓ (ชาย-หญิง)

     นักศึกษาวิชาทหารของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์เข้าร่วมโครงการ รด.จิตสีขาว หลักสูตรยุทธสาสมาธิเบื้องต้น นศท.ชั้นปีที่ ๑-๓ (ชาย-หญิง) ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารราบที่ ๑๒ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

     ดร.วีระชัย ตนานนท์ชัย ผู้อำนวยการพร้อมด้วย นายอดินันท์ เดชพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการและฝ่ายบริหารงบประมาณ นางสาวทิพย์วัลย์ นุ่มประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ร่วมให้การต้อนรับนายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการคนใหม่และภริยา

     ดร.วีระชัย ตนานนท์ชัย ผู้อำนวยการพร้อมด้วยตัวแทนคณะครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ คณะหัวหน้าส่วนราชการ และพี่น้องประชาชนชาวแปดริ้ว ร่วมให้การต้อนรับนายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จัดค่ายภาษาจีนแบบเข้ม (รวมกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายศิลป์ภาษาจีน จำนวน 140 คน ระหว่างวันศุกร์ที่ 29 กันยายน ถึงวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560

     โดยได้รับมอบหมายจากสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นผู้จัดกิจกรรมค่ายดังกล่าวเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถสื่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จัดกิจกรรมอบรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ (CHACHOENGSAO ENGLISH ENRICHMENT CAMP) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 250 คน ในวันที่ 23 กันยายน 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 มอบหมายให้โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จัดกิจกรรมอบรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ (CHACHOENGSAO ENGLISH ENRICHMENT CAMP) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดฉะเ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/55 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ
เมือง ฉะเชิงเทรา

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36