ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 4 ท่าน ผู้เข้าชม 257086  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม

     ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน พ.ศ.2561 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนจะต้องรักษารักษาศีล สวดมนต์และนั่งสมาธิ เพื่อเป็นการฝึกตนให้มีคุณ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์เข้ารับการประเมินผลงานในพื้นที่กิจกรรม TO BE NUMBER ONE BRR

     กิจกรรม TO BE NUMBER ONE BRR รอบการประเมินผลงานในพื้นที่ การประเมินผลงานระดับจังหวัดในวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมรณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา ที่โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ โดยวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรเมืองฉะเชิงเทรา

     ในวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2561 มีกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา ที่ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ โดยวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรเมืองฉะเชิงเทรา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : คณะครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ เข้ารับพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ณ โรงเรียนสมุทรปราการ

     วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2561 คณะครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ เข้ารับพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา รูปจากด้ายซ้ายประกอบด้วย ครูวรวิทย์ พาลพ่าย ครูลลิตา ตันไชกลึง ครูเฉลารัตน์ สินเจริญ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ร่วมเดินรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม กับจังหวัดฉะเชิงเทรา

     วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ร่วมเดินรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม กับจังหวัดฉะเชิงเทรา เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก (5 มิถุนายน) ณ ศาลากลางจังหวัดฉะเ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : ดร.วีระชัย ตนานนท์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ นำตัวแทนคณะครูเข้าร่วมทำบุญตักบาตรตามโครงการตักบาตร “ถนนสายบุญ”

     ดร.วีระชัย ตนานนท์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ นำตัวแทนคณะครูเข้าร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ตามโครงการตักบาตร “ถนนสายบุญ” ในวันที่ 5 ม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เข้าค่ายที่ศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช

     นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าค่ายที่ศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน พ.ศ.2561......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : ดร.วีระชัย ตนานนท์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ นำคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขพุทธบูชา

     ดร.วีระชัย ตนานนท์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ นำคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขพุทธบูชา ถือศีลห้า ลด ละ อบายมุข ปี 2561 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเท......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : อบรมป้องกันโรคเอดส์ โดย อบจ.จังหวัดสมุทรปราการ

     วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2561 อบจ. จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขโรคเอดส์ในชุมชน ณ หอประชุมโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : พิธีเปิดเรียนธรรมะศึกษาประจำปี 2561

     วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรีได้จัดพิธีเปิดเรียนธรรมศึกษาและมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ทั้งนี้ได้กราบนมัสการพระเดชพระคุ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : พูลเจริญฯ ประสานสัมพันธ์ บ้านกับโรงเรียน “วันพบครูของลูก”

     พูลเจริญฯ ประสานสัมพันธ์ บ้านกับโรงเรียน “วันพบครูของลูก” ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 3 มิถุนายน 2561 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก

     โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 โดยได้รับความร่วมมือจากนายดนย์ ทักศินาวรรณ หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทราและนางสาวอ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : คณะกรรมการมูลนิธิเบญจมราชรังสฤษฎิ์ร่วมประชุมแถลงบัญชีรายรับ/จ่ายประจำปี

     เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.30 น. ณ ห้องเกียรติยศ ชั้น2 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ คณะกรรมการมูลนิธิเบญจมราชรังสฤษฎิ์ร่วมประชุมแถลงบัญชีรายรับ/จ่ายประจำปี พร้อมทั้งร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : ดร.วีระชัย ตนานนท์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์นำคณะครูและนักเรียนร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันวิสาขบูชา

     ดร.วีระชัย ตนานนท์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์นำคณะครูและนักเรียนร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อปลูกฝังให้เด็กเยาวชนให้รู้จักการทำบุญ ท......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : ศาลจังหวัดฉะเชิงเทราจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

     วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันให้แก่นักเรียนโดยไม่คิดค่าตอบแทนเพื่อให้นักเรียนมีโอกาสได้เรียนรู้ถึงปั......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/76 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ
เมือง ฉะเชิงเทรา

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36