ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 8 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 320621  ครั้ง


วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : พิธีมอบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล กิจกรรมประกวดคำขวัญการประหยัดพลังงานฯ ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

          พิธีมอบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล กิจกรรมประกวดคำขวัญการประหยัดพลังงาน โครงการพัฒนาแนวคิดเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจพลังงาน วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ
เมือง ฉะเชิงเทรา

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36