ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 12 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 320582  ครั้ง


วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : ผู้อำนวยการและคณะครูเข้ากราบถวายสักการะพระราชาคณะปกครองและพระสงฆ์ทรงสมณะศักดิ์

          วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ว่าที่ร้อยโทรขจรศักดิ์ เจริญฤทธิ์วัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี พร้อมด้วยคณะครูและงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเข้ากราบถวายสักการะพระราชาคณะปกครอง และพระสงฆ์ทรงสมณะศักดิ์ ที่มีเมตตาอย่างสูงยิ่งต่อโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี เนื่องในวาระดิถีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒ ดังนี้ ๑. พระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณพระพรหมมุนี ๒. พระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณพระพรหมวิสุทธาจารย์ ๓. พระเดชพระคุณ ท่าเจ้าคุณ พระราชมงคลดิลก ๔. พระครูพิศาลสรนาถ ๕. พระครูวิจิตรธรรมคุณ ๖. พระครูธรรมาธิการ ๗. พระครูปลัดสัมพิพัฒนเมธาจารย์ (อภิญญา อภิญฺโญ)

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ
เมือง ฉะเชิงเทรา

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36