ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 9 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 320602  ครั้ง


วันพุธที่ 2 มกราคม 2562
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่

          การเปิดเรียนวันแรกของปีใหม่ พ.ศ.2562 มีกิจกรรมทำบุญใส่บาตรตอนเช้าก่อนเข้าแถว ถือเป็นกิจกรรมเพื่อเริ่มต้นสิ่งดีในทุกๆปีของผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ
เมือง ฉะเชิงเทรา

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36