ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 16 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 320586  ครั้ง


วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม
หัวข้อข่าว : การประชุมหารือ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

           วันที่ 13 ธันวาคม 2561 นายประภาส กรุดพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม เป็นประธานในการประชุมหารือร่วมกันระดมความคิด จัดทำตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน กำหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกที่ต้องการให้เกิดขึ้นและมีความสอดคล้องกับปัญหาและสาเหตุที่ค้นพบ ในโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ
เมือง ฉะเชิงเทรา

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36