ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 15 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 320585  ครั้ง


วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จัดโครงการติวฟิตพิชิตฝัน

          วันที่ 3-4 มกราคม 2562 มีการจัดโครงการติวฟิตพิชิตฝัน โดยได้จัดกิจกรรมการติว GATภาษาอังกฤษ และGATเชื่อมโยงให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ เพื่อเตรียมตัวในการสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ
เมือง ฉะเชิงเทรา

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36