ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 10 ท่าน ผู้เข้าชม 320580  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : อบรมป้องกันโรคเอดส์ โดย อบจ.จังหวัดสมุทรปราการ

     วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2561 อบจ. จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขโรคเอดส์ในชุมชน ณ หอประชุมโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : พิธีเปิดเรียนธรรมะศึกษาประจำปี 2561

     วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรีได้จัดพิธีเปิดเรียนธรรมศึกษาและมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ทั้งนี้ได้กราบนมัสการพระเดชพระคุ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : พูลเจริญฯ ประสานสัมพันธ์ บ้านกับโรงเรียน “วันพบครูของลูก”

     พูลเจริญฯ ประสานสัมพันธ์ บ้านกับโรงเรียน “วันพบครูของลูก” ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 3 มิถุนายน 2561 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก

     โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 โดยได้รับความร่วมมือจากนายดนย์ ทักศินาวรรณ หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทราและนางสาวอ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : คณะกรรมการมูลนิธิเบญจมราชรังสฤษฎิ์ร่วมประชุมแถลงบัญชีรายรับ/จ่ายประจำปี

     เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.30 น. ณ ห้องเกียรติยศ ชั้น2 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ คณะกรรมการมูลนิธิเบญจมราชรังสฤษฎิ์ร่วมประชุมแถลงบัญชีรายรับ/จ่ายประจำปี พร้อมทั้งร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : ดร.วีระชัย ตนานนท์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์นำคณะครูและนักเรียนร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันวิสาขบูชา

     ดร.วีระชัย ตนานนท์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์นำคณะครูและนักเรียนร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อปลูกฝังให้เด็กเยาวชนให้รู้จักการทำบุญ ท......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : ศาลจังหวัดฉะเชิงเทราจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

     วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันให้แก่นักเรียนโดยไม่คิดค่าตอบแทนเพื่อให้นักเรียนมีโอกาสได้เรียนรู้ถึงปั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แด่นายแพทย์เชาวลิต เจริญพร ผู้ทำคุณประโยชน์ฯ

     ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ดร.วีระชัย ตนานนท์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เป็นผู้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านอนามัยแด่บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเบญจมรา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"
หัวข้อข่าว : การอบรมการพัฒนากระบวนการ PLC ในสถานศึกษา

     โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" ได้จัดการอบรมการพัฒนากระบวนการ PLC ในสถานศึกษา ให้แก่คณะครู เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมรัฐประทาน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้น......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :ดัดดรุณี
หัวข้อข่าว : โรงเรียนดัดดรุณีจัดกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ปี๒๕๖๑

      โรงเรียนดัดดรุณีนำผู้บริหารพร้อมคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ปี๒๕๖๑ ณ.วัดปิตุลาธิราชรังสฤษธิ์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมร่วมทำบุญเนื่องในวิสาขบูชา ณ วัดบางโฉลงใน

     คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมร่วมทำบุญเนื่องในวิสาขบูชา ณ วัดบางโฉลงใน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนดัดดรุณี
หัวข้อข่าว : โรงเรียนดัดดรุณี ได้รับรางวัลเสาเสมาธรรมจักร รางวัลพระราชทานผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๖๑

     เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนดัดดรุณี นำโดยนางปราณี ปั้นบัว ผู้อำนวยการโรงเรียนดัดดรุณีเป็นตัวแทนเข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ด้าน สมาคม องค์กร มูลนิธิและหน่ว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพม. เขต 6 ครั้งที่ 3/2561 ณ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพม. เขต 6 ครั้งที่ 3/2561 วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : ต้อนรับผู้อำนวยการว่าที่ร้อยโทขจรศักดิ์ เลิศฤทธิ์วัฒนา

     เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรีได้ต้อนรับผู้อำนวยการว่าที่ร้อยโท ขจรศักดิ์ เลิศฤทธิ์วัฒนา เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ณ ห......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ( DMC) ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

     วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ( DMC) ณ อาคารสมเด็จพระเทพ ฯ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 21/95 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ
เมือง ฉะเชิงเทรา

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36