ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 18 ท่าน ผู้เข้าชม 320588  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนดัดดรุณี
หัวข้อข่าว : นางปราณี ปั้นบัว ผอ.รร.ดัดดรุณี เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว.21/2561)

     ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากบุคคลากรโรงเรียนดัดดรุณี เข้าร่วมอบรมและได้รับความรู้การทำวิทยฐานะแนวใหม่ ว.21/2561 และการใช้ Logbook......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : การประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำ โครงการพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนฯ ที่โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

     การประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำ โครงการพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ด้วยการจัดการเรียนร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : ต้อนรับวันเปิดเทอม โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     ต้อนรับวันเปิดเทอม ประจำปีการศึกษา 2561 ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับปริญญาโท คุณครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะ ต้อนรับคุณครูใหม่ และคุณครูนักศึกษาฝึกสอน 16 พฤษภาคม 2561 ณ โดม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : การอบรมทบทวนกระบวนการทางลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     การอบรมทบทวนกระบวนการทางลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร เรื่อง ระเบียบ วินัย และจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพครู โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร เรื่อง ระเบียบ วินัย และจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพครู วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมมงคลวุฒาจารย์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม วิทยากร คือ นายอุดม อินทรเว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จัดโครงการพัฒนาครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

     โครงการพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(วิชาเคมี และชีววิทยา) ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจากนายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร ผ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : กิจกรรมหน้าเสาธงและการแจกอุปกรณ์การเรียน เงินเรียนฟรี (สมุดโรงเรียน) เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     ประมวลภาพช่วงการเรียนปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 วันที่ 23 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม กิจกรรมหน้าเสาธงและการแจกอุปกรณ์การเรียน เงินเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : คณะผู้บริหารโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมรดน้ำขอพรผู้อุปถัมภ์โรงเรียนเนื่องในวันสงกรานต์

     คณะผู้บริหารโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมรดน้ำขอพรผู้อุปถัมภ์โรงเรียนเนื่องในวันสงกรานต์ วันอังคารที่ 17 เมษายน 2561......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมิน PISA 2018 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

     การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมิน PISA 2018 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 521 อาคาร 5 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : ดร.วีระชัย ตนานนท์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561

     วันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2561 ดร.วีระชัย ตนานนท์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ นายบุญส่ง ชิตตระกูล อดีตผู้อำนวยการ พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : ดร.วีระชัย ตนานนท์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์และคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมงานวันผู้สูงอายุ เสริมพลังภูมิปัญญาผู้สูงอายุ และงานวันแห่งครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา 2561

     ดร.วีระชัย ตนานนท์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ นายบุญส่ง ชิตตระกูล อดีตผู้อำนวยการ พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมงานวันผู้สูงอายุ เสริมพลังภูมิปัญญาผู้สูง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : ดร.วีระชัย ตนานนท์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ จัดโดย สพม.6

     เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ณ โรงเรียนดัดดรุณี โดย ดร.วีระชัย ตนานนท์ชัย ผู้อำนว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : คณะครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้เนื่องในพิธีวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

     วันที่ 6 เมษายน 2561 คณะครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ นำโดยนางสาวทิพย์วัลย์ นุ่มประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้เนื่องในพิธีวันพระบาทสมเด็จพ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมาศึกษาดูงานที่โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

     ในวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2561 นายรังสิโรจน์ ปาลวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสิงสาง จังหวัดนครราชสีนำคณะครูมาศึกษาดูงานที่โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ โดยมีนายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร ผู้อำนวย......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 22/95 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ
เมือง ฉะเชิงเทรา

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36