ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 27 ท่าน ผู้เข้าชม 320596  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : พล.ต.ต.สาโรจน์ พรหมเจริญ นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ได้รับรางวัล

     ร่วมแสดงความยินดีกับพล.ต.ต.สาโรจน์ พรหมเจริญ นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการประจำปี 2561 ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2561 ณ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : ผู้แทนครูนำโดยนางสาวทิพย์วัลย์ นุ่มประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไปโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันระลึกพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

     ผู้แทนครูนำโดยนางสาวทิพย์วัลย์ นุ่มประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไปเข้าร่วมพิธีเนื่องในวันระลึกพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระบรมราชานุสาวรีย์ ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : นางสาวทิพย์วัลย์ นุ่มประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไปและตัวแทนครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ร่วมพิธีวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2561

     วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้า กองพลทหารราบที่ 11 นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2561 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : ประชุมสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ประจำปีการศึกษา 2560

     วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2561 มีการจัดประชุมสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : คณะครูและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์เข้าร่วมพิธีอันเชิญหลวงพ่อโสธร ขึ้นจากแม่น้ำบางปะกง

     คณะครูและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์เข้าร่วมพิธีอันเชิญหลวงพ่อโสธร ขึ้นจากแม่น้ำบางปะกง พิธีรำลึกย้อนรอย 248 ปี ในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2561......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ประจำปีการศึกษา 2560

     พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2561......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับ นายวรัชญ์ พาลพ่าย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Hanoi Open Mathematics Competition

     ขอแสดงความยินดีกับ นายวรัชญ์ พาลพ่าย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภทบุคคล และเหรียญทองแดงประเภททีม จากการแข่งขัน Hanoi Open Mathematics Competition (HOMC 2018) ระหว่างวันที่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์2
หัวข้อข่าว : สงกรานต์เบญจมฯ2

     วันที่ 8 เมษายน 2561 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 จัดงานสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ที่เคารพ โดยปีนี้มีการจัดการแต่งกายชุดไทยเพื่อสืบสานประเพณีไทย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : การรับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     การรับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 8 เมษายน 2561 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : การรับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     การรับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 7 เมษายน 2561 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : การรับมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ MEP & HUB ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     การรับมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ MEP & HUB ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 6 เมษายน 2561 ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : การประกาศผลสอบและรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     การประกาศผลสอบและรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 เมษายน 2561 ณ โดมร่มราชพฤกษ์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม   ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์เจ้าพระยาบางปะกงครั้งที่ 5 ที่โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

     วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2561 การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์เจ้าพระยาบางปะกงครั้งที่ 5 โดยสหวิทยาเขตเบญจมราชรังสฤษฎิ์ และสหวิทยาเขตพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" ได้รับมอบหมายจากสำนักงานเขตพื้นท......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : ครูและนักเรียนจากโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ได้เป็นตัวแทนการแข่งขัน กีฬา Tug of War กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34

     ระหว่างวันที่ 19 – 29 มีนาคม พ.ศ.2561 ผลการแข่งขันกีฬา Tug of War กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34 จังหวัดน่าน ประเภททีม 8 คน ทีมหญิงชนะเลิศจังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภททีม 8 คนชายชนะเลิศจังหวัดฉะเชิงเท......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์5
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5 ประเมินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อรับป้ายสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

     4 เมษายน 2561 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5 ประเมินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อรับป้ายสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยคณะกรรมการประเมินจาก โครงการอนุ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 23/95 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ
เมือง ฉะเชิงเทรา

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36