ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 6 ท่าน ผู้เข้าชม 320603  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : การประชุมครูครั้งที่ 2/2561 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

     ดร.วีระชัย ตนานนท์ชัย ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนายอดินันท์ เดชพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการและฝ่ายบริหารงบประมาณ และนางสาวทิพย์วัลย์ นุ่มประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : การทดสอบความสามารถพิเศษของนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

     การทดสอบความสามารถพิเศษของนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2561 โดยมีการทดสอบความสามารถทางด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : การรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2561 ประเภททั่วไปและความสามารถพิเศษโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

     การรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ประเภททั่วไป รับสมัครระหว่างวันที่ 25-28 มีนาคม พ.ศ.2561 และประเภทความสามารถพิเศษรับสมัครระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม พ.......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

     โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2560 โดยความร่วมมือระหว่างกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ งานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และเครือข่ายผู้ปก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : การแข่งขันฟุตบอลศิษย์เก่า คมส.3 เบญจมฯคัพ ครั้งที่ 1 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

     ในวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2561 มีการแข่งขันฟุตบอลศิษย์เก่า คมส.3 เบญจมฯคัพ ครั้งที่ 1 โดยพลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ และมีการมอบทุนเพื......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันดอกแสมบาน ประจำปีการศึกษา 2560

     วันที่ 30 มีนาคม 2561 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จัดกิจกรรมวันดอกแสมบาน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
หัวข้อข่าว : พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้จบการศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2560

     วันที่ 30 มีนาคม 2561 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ และผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก นายกิตติ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
หัวข้อข่าว : รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

     วันที่ 25-28 มีนาคม 2561 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2561......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : การสอบคัดเลือกเข้าเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทเพชรพูลเจริญ และบรรยากาศการรับสมัครวันที่ 3 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     การสอบคัดเลือกเข้าเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทเพชรพูลเจริญ และบรรยากาศการรับสมัครวันที่ 3 27 มีนาคม 2561 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จัดงานวันรักเบญจมฯ

     งานวันรักเบญจมฯ ครั้งที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2561 จัดโดยสมาคมผู้ปกครองและครู ภายในงานมีการแสดงความสามารถของนักเรียนและครู ร่วมถึงการมอบรางวัลให้กับครูและผู้ปกครองตัวอย่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรกองร้อยพิเศษ รุ่นที่ 27 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

     ในวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2561 มีกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรกองร้อยพิเศษ รุ่นที่ 27 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จัดประชุมการรับสมัครนักเรียนใหม่ประเภททั่วไปและความสามารถพิเศษ

     วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2561 ดร.วีระชัย ตนานนท์ชัย ผู้อำนวย และนายอดินันท์ เดชพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการและฝ่ายบริหารงบประมาณ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จัดการมอบตัวนักเรียนใหม่ประเภทห้องเรียนพิเศษและซื้ออุปกรณ์การเรียน

     วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2561 การมอบตัวนักเรียนใหม่ห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561 นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายชุดนักเรียนและชุดกีฬาให้กับนักเรียนที่มามอบตัว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 25 - 28 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมมงคลวุฒาจารย์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : การทัศนศึกษาของนักเรียน Education Hub โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ณ ประเทศมาเลเซีย

     Poolcharoenwitthayakhom School, Thailand Thailand Education Hub Field trip @ Malaysia 19th-21st  March 2018 การทัศนศึกษาของนักเรียน Education Hub โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ณ ประเทศมาเลเซีย......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 24/95 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ
เมือง ฉะเชิงเทรา

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36