ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 8 ท่าน ผู้เข้าชม 320614  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรกองร้อยพิเศษ รุ่นที่ 27 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

     พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรกองร้อยพิเศษ รุ่นที่ 27 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ และปรีชานุศาสน์แคมป์ ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 19-27 มีนาคม 2561......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องพิเศษ

     วันที่ 18 มีนาคม 2561 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องพิเศษ วิทย์-คณิต และ IEP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์รับรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

     วันที่ 16 มีนาคม 2561 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์รับรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต และ IEP ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. ณ บริเวณชั้นล่าง อาคารเฉลิมพระเกียรต......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : การประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ เจ้าพระยา-บางปะกง ครั้งที่ 5(กลุ่มสีม่วง)สหวิทยาเขตเบญจมราชรังสฤษฎิ์ และสหวิทยาเขตพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"

     การประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ เจ้าพระยา-บางปะกง ครั้งที่ 5(กลุ่มสีม่วง)สหวิทยาเขตเบญจมราชรังสฤษฎิ์ และสหวิทยาเขตพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : จัดการประชุมเตรียมความพร้อมในการสอบ 9 วิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561 ที่โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

     ในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2561 มีการประชุมเตรียมความพร้อมในการสอบ 9 วิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : คณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ศึกษาดูงานโรงเรียนบดินทรเดชาฯและเทพศิรินทร์ฯ

     นายอดินันท์ เดชพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการและฝ่ายบริหารงบประมาณโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ นำคณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ศึกษาดูงานที่โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : การประชุมปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ ปี 2560-2563 และการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     การประชุมปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ ปี 2560-2563 และการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม วันที่ 19 - 21 มีนาคม 2561 ณ ตะนาวศรี แอนด์ ครีคไซด์ รีสอร์ท อ.สวนผึ้ง จ.ราช......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว :  การประเมินคุณภาพอาหาร เพื่อสรรหาร้านค้าจำหน่ายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

      การประเมินคุณภาพอาหาร เพื่อสรรหาร้านค้าจำหน่ายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2561  วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ร่วมงานกีฬาลุ่มเจ้าพระยา ครั้งที่ 6

     โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ร่วมงานกีฬาลุ่มเจ้าพระยา ครั้งที่ 6 16 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง   ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : การประชุมเชิงปฏิบัติการ “จัดทำตัวชี้วัดมาตรฐานการศึกษา” การประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมมงคลวุฒาจารย์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     การประชุมเชิงปฏิบัติการ “จัดทำตัวชี้วัดมาตรฐานการศึกษา” การประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมมงคลวุฒาจารย์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : การรับรายงานตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP และ HUB ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     การรับรายงานตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP และ HUB ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 18 มีนาคม 2561 หน้าห้องราชพฤกษ์ 1 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : นายไพรัตน์ ก้อนทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ร่วมโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่องการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 (ครั้งที่ 47)

     นายไพรัตน์ ก้อนทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ร่วมโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่องการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน และ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมจัดประชุมเรื่องการร่วมงานกีฬาลุ่มเจ้าพระยา

     ประชุมเรื่องการร่วมงานกีฬาลุ่มเจ้าพระยาที่จะจัดขึ้น  ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561  ที่โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง  วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 ห้องราชพฤกษ์ 1 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอาทิยต์ที่ 11 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : ทีมนักกีฬาTug of war โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ตัวแทนประเทศไทยได้รับชัยชนะคว้าอันดับสามของโลกทั้งทีมชายและหญิง

     การแข่งขันชักเย่อชิงแชมป์โลกที่เมืองซูโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 8-11 มีนาคม พ.ศ.2561 ทีมนักกีฬาTug of war ตัวแทนประเทศไทยเข้าชิงอันดับสามกับประเทศมองโกเลีย ทั้งทีมชายและหญิง ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จัดสอบนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ

     โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จัดสอบนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม พ.ศ.2561......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 25/95 ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ
เมือง ฉะเชิงเทรา

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36