คลิกอ่านข่าวต่อ....


คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์เข้าร่วมโครงการ"เยาวชนคนดี ศึกษาวิถีชุมชนตามศาสตร์พระราชา" จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2561

คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการ"เยาวชนคนดี ศึกษา..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


งานอนามัยโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ร่วมกับคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2560

งานอนามัยโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ร่วมกับคณะเวชศา..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จัดกิจกรรม IEP Open House

คระครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรม..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


โครงการค่ายห้องเรียนพิเศษนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

งานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีแล..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assuran..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


การประชุมเรื่องการสร้างโรงอาหารใหม่ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

การประชุมเรื่องการสร้างโรงอาหารใหม่ 6 มีนาคม 2561 บริเ..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


กิจกรรม ค่ายบูรณาการวิชาการโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560

กิจกรรม ค่ายบูรณาการวิชาการโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


โครงการอาชีพให้เด็กและเยาวชน โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

โครงการอาชีพให้เด็กและเยาวชน กิจกรรมเสริมทักษะชีว..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


คณะครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์เข้าร่วมพิธีวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561

นางสาวทิพย์วัลย์ นุ่มประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริ..... อ่านข่าวต่อ....