คลิกอ่านข่าวต่อ....


โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จัดการการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 1 วิชาฟิสิกส์

การอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 1 วิชาฟิสิ..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จัดการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาดาราศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

การอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาดาราศาสตร์ ร..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จัดโครงการทำดีเพื่อพ่อ กิจกรรม "ค่ายเบญจมฯ อาสาพัฒนาโรงเรียน(เฉพาะกิจ)"

โครงการทำดีเพื่อพ่อ กิจกรรม "ค่ายเบญจมฯ อาสาพัฒนาโร..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ครั้งที่1/2560

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สมาคมผู้ปกครองและครูโรง..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จัดการอบรมโครงการสร้างเสริมศักยภาพครูรุ่นใหม่ในบ้านเบญจมฯ

การอบรมโครงการสร้างเสริมศักยภาพครูรุ่นใหม่ในบ้านเบ..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


ผู้บริหารและตัวแทนครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ร่วมต้อนรับผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11

ในวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ดร.วีระชัย ตนานนท์ชัย ผู้อำนวยการ น..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


ร้อยรักถักสายใย น้อมดวงใจมุทิตา

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา โรงเรียนนวมินท..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


กษิณานุสรณ์

โรงเรียนวิสุทธิกษัตรีจัดพิธีมุทิตาจิตให้กับผู้อำนว..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอน..... อ่านข่าวต่อ....