คลิกอ่านข่าวต่อ....


โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เข้ารับฟังการประชุมทางไกล(Conference)

ครูและนักเรียนแกนนำห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนเบญจมร..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


ค่ายพักแรมกิจกรรมลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

ค่ายพักแรมกิจกรรมลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โ..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


มอบเกียรติบัตรโครงการรักการอ่าน

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ว่าที่ร้อยโทขจรศักดิ์ เจริญฤทธิ์วั..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


ผู้อำนวยการสมชาย ทองสุทธิ์ กล่าวต้อนรับคณะครูผู้ช่วยทีี่ได้รับบรรจุเข้ารับราชการ

ผู้อำนวยการสมชาย ทองสุทธิ์ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


หาดอมราฯ ต้อนรับครูบรรจุใหม่่ ๓ ทาน

ผู้อำนววยการสมชาย ทองสุทธิ์ มอบช่อดอกไม้และกล่าาวต้..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ศูนย์บางเตย โดยอาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2561 มีคณะอาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคฉะ..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดฉะเชิงเทรา

ดร.วีระชัย ตนานนท์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรัง..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและจุลชีววิทยาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและจุ..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


การมอบรางวัลประจำวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

การมอบรางวัลประจำวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 โรงเรียนพู..... อ่านข่าวต่อ....