คลิกอ่านข่าวต่อ....


โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ได้รับรางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน ประจำปี 2561

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ได้รับรางวัลโรงเรียนคาร์บ..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


การประชุมคัดเลือกโรงเรียนประจำอำเภอ (1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมมงคลวุฒาจารย์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

การประชุมคัดเลือกโรงเรียนประจำอำเภอ (1 อำเภอ 1 โรงเรีย..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


คอนเสิร์ตต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561 วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

คอนเสิร์ตต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561 วันจันทร์ที..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องราชพฤกษ์ 2 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพู..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


งานราชพฤกษ์ผลิบาน 2561 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โดมร่มราชพฤกษ์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

งานราชพฤกษ์ผลิบาน 2561 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โดมร่มราชพฤกษ์ โ..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


วันเพชรพูลเจริญครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2561 วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

วันเพชรพูลเจริญครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2561 วันจันทร..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนพูลเจริญ..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


การเข้าร่วมกิจกรรมการวิ่ง “Fun Run P.S.K.” เดินวิ่งการกุศล

วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


พิธีอำลาบ้านเบญจมฯและพิธีมอบรางวัลเด็กดีศรีเบญจม์ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีอำลาบ้านเบญจมฯและพิธีมอบรางวัลเด็กดีศรีเบญจม์ ..... อ่านข่าวต่อ....