คลิกอ่านข่าวต่อ....


ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์เข้าร่วมพิธีวันแม่ของจังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ได้จัดให้มีพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และวันแม่แห่งชาติ

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ได้จัดให้มีพิธีวันเฉลิมพร..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับสองจากการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ได้รับรางวัลชนะเล..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 คณะครูโรงเรียนวิสุทธิกษัตร..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


กิจกรรมวันแม่แห่งชาติและพิธีมอบทุนการศึกษา 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติและพิธีมอบทุนการศึกษา 10 สิงหา..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เยี่ยมชมงานธรรมศึกษา

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ท่านสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีก..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


กิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2561

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ได้จัดก..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


พิธีไหว้ครูดนตรี - นาฏศิลป์ ปี 2561

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี กลุ่มสาระการ..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


สัปดาห์วันอาเซียน ปี 2561

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรีได้จั..... อ่านข่าวต่อ....