คลิกอ่านข่าวต่อ....


นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม

ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน พ.ศ.2561 นักเรียนระดับชั้นมัธยม..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์เข้ารับการประเมินผลงานในพื้นที่กิจกรรม TO BE NUMBER ONE BRR

กิจกรรม TO BE NUMBER ONE BRR รอบการประเมินผลงานในพื้นที่ การประเม..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


กิจกรรมรณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา ที่โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ โดยวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรเมืองฉะเชิงเทรา

ในวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2561 มีกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการเล่..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


คณะครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ เข้ารับพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ณ โรงเรียนสมุทรปราการ

วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2561 คณะครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ร่วมเดินรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม กับจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเบญจม..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


ดร.วีระชัย ตนานนท์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ นำตัวแทนคณะครูเข้าร่วมทำบุญตักบาตรตามโครงการตักบาตร “ถนนสายบุญ”

ดร.วีระชัย ตนานนท์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรัง..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เข้าค่ายที่ศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียนพิเศษวิท..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


ดร.วีระชัย ตนานนท์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ นำคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขพุทธบูชา

ดร.วีระชัย ตนานนท์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรัง..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


อบรมป้องกันโรคเอดส์ โดย อบจ.จังหวัดสมุทรปราการ

วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2561 อบจ. จังหวัดสมุทรปราการ ได้..... อ่านข่าวต่อ....