เยี่ยมบ้านนักเรียน ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและขับเคลื่อน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในหัวข้อ “เราจะไม่ทิ้งเด็ก แม้แต่คนเดียวไว้ข้างหลัง”

เยี่ยมบ้านนักเรียน ตามโครงการเสริมสร้างค
 


               วันที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 11.30 น. ณ จังหวัดสมุทรปราการ นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 นำคณะบุคลากรของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เยี่ยมบ้านนักเรียน ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและขับเคลื่อน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในหัวข้อ “เราจะไม่ทิ้งเด็ก แม้แต่คนเดียวไว้ข้างหลัง” พร้อมมอบทุน โดยโครงการนี้จัดโดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
          
          
 

ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 467 วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้ชม 207944 ครั้ง Your IP Address is 54.224.247.42
          
 


          

 
          
          

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ] [เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561

อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/48 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า