.
 
เยี่ยมบ้านนักเรียน ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและขับเคลื่อน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในหัวข้อ “เราจะไม่ทิ้งเด็ก แม้แต่คนเดียวไว้ข้างหลัง”
 
 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์ 
..