.
 
ประชุมการจัดทำแผนการเรียนสาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกลร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ระหว่างโรงเรียนพุทธิสังสีพิบูลกับวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล
 
 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์ 
..