นางรุจิรดา วรรณศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร