ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
10/08/2561 แจ้งปิดทำการ กลุ่มอำนวยการ
10/08/2561 ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวิดีโอในหัวข้อ "ความซื่อสัตย์สุจริต" เกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปี 2561 กลุ่มอำนวยการ
20/07/2561 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน(ชาย)เข้ารับราชการ กลุ่มอำนวยการ
12/07/2561 ประชาสัมพันธ์เชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 กลุ่มอำนวยการ
12/07/2561 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กลุ่มอำนวยการ
11/07/2561 ประชาสัมพันธ์พิพฺธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว กลุ่มอำนวยการ
11/07/2561 ประชาสัมพันธ์การอบรมให้ความรู้ด้านวิการและวิขาชีพ กลุ่มอำนวยการ