ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
18/02/2562 ประชาสัมพันธ์ การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 กลุ่มอำนวยการ
14/02/2562 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมส่งผลงานเข้าประกวดวาดภาพจิตรกรรม ภายใต้หัวข้อ "เต่ามะเฟืองกลับทะเลไทย"และร่วมประกวดแต่งกลอน ภายใต้หัวข้อ "คุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" กลุ่มอำนวยการ
11/02/2562 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครร่วมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง กลุ่มอำนวยการ
11/02/2562 ประชาสัมพันธ์แจ้งการตั้งสมาคม กลุ่มอำนวยการ
11/02/2562 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมแฟ้นหาแฟนพันธุ์ My GPF Application กลุ่มอำนวยการ
11/02/2562 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ
07/02/2562 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมกิจกรรมดื่มน้ำชาการกุศล กลุ่มอำนวยการ