ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
04/10/2561 ประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนในการจำหน่ายดอกพุทธรักษา กลุ่มอำนวยการ
28/09/2561 ประชาสัมพันธ์คัดเลือกเสนอชื่อนศ.เก่าคณะศึกษาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ กลุ่มอำนวยการ
28/09/2561 ประชาสัมพันธ์เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น 50 ปี ศึกษาศาสตร์ฯ วิทยาเขต ปัตตานี กลุ่มอำนวยการ
25/09/2561 ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์รับบริจาคหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่างๆ กลุ่มอำนวยการ
24/09/2561 ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. กลุ่มอำนวยการ
24/09/2561 ประชาสัมพันธ์การจัดสัมนาครูแนะแนวและการรับเข้าการศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มอำนวยการ
14/09/2561 ประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมโครงการสร้างเสริมสุขภาพฯ ปี 2561 กลุ่มอำนวยการ