ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
15/01/2562 แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำัลงพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสพฐ 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล
08/01/2562 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล
28/12/2561 ประกาศการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสพฐ กลุ่มบริหารงานบุคคล
28/12/2561 ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่จะไม่แต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
28/12/2561 ประกาศรายชื่อสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไม่แต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล
18/12/2561 ประชาสัมพันธ์อบรม หลักสูตร การทำผลงานทางวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (คศ.3) สำหรับครู กลุ่มบริหารงานบุคคล
18/12/2561 ประกาศแจ้งปิดทำการ กลุ่มบริหารงานบุคคล