ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
15/08/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในการนำรายชื่อจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีมาขึ้นบัญชีเป็นผู้ที่ได้รับคัดเลือก ตามมาตรา 38ค.(2) กลุ่มบริหารงานบุคคล
14/08/2561 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นตาม ก.ค.ศ กลุ่มบริหารงานบุคคล
14/08/2561 ข้อมูลการจัดหลักสูตรเพื่อพัมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน รายรุ่น กลุ่มบริหารงานบุคคล
07/08/2561 การคัดเลือกและจัดกำลังพลเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหลักสูตรจิตอาสา หลักสูตรประจำ รุ่นที่2 กลุ่มบริหารงานบุคคล
06/08/2561 โครงการ ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 16 ปี2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล
03/08/2561 ประกาศโครงการครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 16 ปี 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล
31/07/2561 ย้ายเเละแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล