ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
18/12/2561 ประชาสัมพันธ์อบรม หลักสูตร การทำผลงานทางวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (คศ.3) สำหรับครู กลุ่มบริหารงานบุคคล
18/12/2561 ประกาศแจ้งปิดทำการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
11/12/2561 โรงเรียนมัธยมวัดสรีจันทร์ประดิษฐ์ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปี2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล
30/11/2561 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ กลุ่มบริหารงานบุคคล
30/11/2561 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ในเขตพัฒนาเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ สังกัดสพฐ กลุ่มบริหารงานบุคคล
29/11/2561 ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
26/11/2561 ประกาศตำแหน่งว่างข้าราบการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา(พิ่มเติม) กลุ่มบริหารงานบุคคล