ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
15/02/2562 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
15/02/2562 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
14/02/2562 สรุปผลการเบิกจ่ายประจำไตรมาสที่ 1 และ เดือน มกราคม 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
07/02/2562 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
30/01/2562 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครูธุรการ ครูอัตราจ้างโครงการต่างๆ ประจำเดือนมกราคม 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
29/01/2562 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่ารักษาพยาบาล,ค่าการศึกษาบุตรและค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน มกราคม 2562 ประจำวันที่ 28 มกราคม 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
17/01/2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ธันวาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์