ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
17/10/2561 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง สพม 6 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
16/10/2561 ขายทอดตลาดอาคาร/สิ่งปลูกสร้างอาคาร จำนวน 1 หลังของโรงเรียนบางคล้าพิทยาคม จังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
16/10/2561 สรุปปลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำเดือน กันยายน 2561 และไตรมาสที่ 4 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
16/10/2561 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กันยายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
12/10/2561 รายละเอียดประกอบการเบิกจ่าย เงินอบรมโครงการพัฒนาการครูรูปแบบครบวงจร ประจำปี 2561 ( สำรองจ่าย ) (วันที่ 11 ต.ค.61) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
11/10/2561 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
05/10/2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์