ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
17/08/2561 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กรกฎาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
15/08/2561 โอนค่ารักษาพยาบาล,ค่าการศึกษาบุตร และค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 (วันที่ 24 ก.ค.61) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
10/08/2561 โอนเงินยืมอบรมคูปองครู รุ่นวันที่ 11 - 12 สิงหาคม 2561 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 10 ส.ค.61) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
10/08/2561 โอนค่าใช้จ่ายอบรมคูปองครู(กรณีสำรองจ่าย) ครั้งที่2 รุ่น30 มิ.ย.- 5 ส.ค.2561 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 10 ส.ค.61) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
10/08/2561 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
08/08/2561 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
07/08/2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์