ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
16/07/2561 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนในสังกัดส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
16/07/2561 ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
29/06/2561 ประชาสัมพันธ์เวทีกลางงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๒ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
29/06/2561 ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในสังกัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั้วไปและผู้กำกับลูกเสือสามัญและวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
28/06/2561 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็วระดับนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
28/06/2561 ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดิโอ ชิงทุนการศึกษา "เที่ยวทางธรรม วิถีไทย" ปีที่ ๔ (เที่ยว ไทย เท่) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
26/06/2561 ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา