ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
03/09/2561 ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไปและผู้กำกับลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C)และชั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
30/08/2561 ประชาสัมพันธ์ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 20 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
28/08/2561 โครงการ Wake up Me(dia) เด็กยุคใหม่สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ครั้งที่ ๓ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
28/08/2561 ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมเกมและการเรียนรู้ (Game & LearnFesval) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
28/08/2561 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "ตะลุยโลกแสตมป์" ประจำปี 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
23/08/2561 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
01/08/2561 ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนนักเรียนส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเรียงความในหัวข้อ "พลังงานไทย เพื่อใคร" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา