ผู้อำนวยการ สพม.6


นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

รองผู้อำนวยการ สพม.6


นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์

รองผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

รองผู้อำนวยการ สพม.6


นายสิทธิชัย เวศสุวรรณ
รองผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียน


เว็บไซต์กลุ่มในสังกัด สพม.6

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

หน่วยตรวจสอบภายใน

คู่มือการปฏบัติงาน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

คู่มือการปฏบัติงาน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2561

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ผู้ชมออนไลน์จำนวน 11 คน
ท่านเข้ามาเป็นคนที่ : 114340
เริ่มนับวันที่ 1 ม.ค. 2558

Statistics
Today
1
Yesterday
1
This Month
18
Last Month
30
This Year
351
Last Year
365